Ako finančne zabezpečiť rozvod

Rozvod, známy aj ako rozpustenie manželstva, je procesom ukončenia manželstva alebo manželského zväzku. Zvyčajne zahŕňa zrušenie alebo reorganizáciu zákonných povinností a zodpovedností manželstva, čím sa rozoberajú manželské zväzky manželského páru podľa právneho štátu konkrétnej krajiny alebo štátu. Rozvodové zákony sa vo svete značne líšia, vo väčšine krajín však rozvod vyžaduje súdny alebo iný orgán v právnom konaní, ktorý môže zahŕňať otázky rozdelenia majetku, opatrovania dieťaťa, výživného (manželská podpora), návšteva a prístup k dieťaťu, doba rodičovstva, podpora dieťaťa a rozdelenie dlhu. Vo väčšine krajín sa vyžaduje monogamia podľa zákona, takže rozvod umožňuje každému bývalému partnerovi uzavrieť manželstvo s inou osobou credite on line imediat.

Faktom je, že zhruba 50% prvých manželstiev skončí rozvodom. Bez ohľadu na okolnosti, rozvod je bolestivá a stresujúca skúsenosť, ktorá môžu mať vplyv na vaše financie. Prečítajte si niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu vyhnúť sa finančnej nočnej miere počas rozvodu.

1. Získajte jasný obraz o vašej finančnej situácii

Vaša finančná situácia zahŕňa všetko od vášho celkového príjmu domácnosti, všetkých investícií a všetkých dlhov a záväzkov. Ak ste sa nezapojili do financií vašej rodiny, teraz je čas ponoriť sa do podrobností. Získanie jasného obrazu o vašej finančnej situácii položí základy spravodlivého rozvodu.

2. Nájdite celú dokumentáciu

Budete musieť preukázať dôkaz o vlastníctve majetku, spoločne aj individuálne. Nájdite dokumentáciu pre všetky veci, ako sú bankové účty, investície, autá, majetok a iné cennosti. Určte, ktoré položky sú vo vašom mene, v manželovom alebo v oboch menách.

3. Obráťte sa na finančného poradcu

Pohyb finančných prostriedkov alebo odpredaj majetku jedným z manželov bez súhlasu druhého je bohužiaľ bežnou udalosťou. Váš finančný poradca by mal zaznamenať obmedzenie prevodov a výberov vašich účtov. Nemáte poradcu? Kontaktujte svojho správcu banky alebo kohokoľvek iného, kto dohliada na vaše finančné účty.

4. Zvážte všetky dôležité rozhodnutia

Sú potrebné ďalšie dôležité rozhodnutia, ktoré budú mať významný vplyv na vaše financie. Budete predávať akýkoľvek majetok a rozdelíte výnosy, alebo si to jeden z vás nechá a zaplatíte polovicu bývalému manželovi za podiel? Potrebujete sa vrátiť do práce po tom, čo ste si zobrali značné voľno? Potrebujete urobiť zmenu kariéry?

5. Nezabudnite na vaše potreby

Uistite sa, že dostanete to, čo chcete a potrebujete v procese, a premýšľajte o svojom živote po rozvode. Nezabudnite zvážiť majetok, majetok, cennosti, rodinné dedičstvo a množstvo peňazí, ktoré budete potrebovať na podporu seba.

6. Pamätajte si na Váš plán nehnuteľností

Budete chcieť kontaktovať svojho právneho zástupcu pre plánovanie nehnuteľností, aby vaše dokumenty boli aktualizované. Tiež kontaktujte banky a finančné inštitúcie, aby aktualizovali výber príjemcu. Taktiež by ste si mali pozrieť splnomocnenia a zrušiť ich v prípade potreby.

Záverom je, že rozvod je jednou z najstresujúcejších životných udalostí, ktoré človek môže prejsť. Možno sa dá ľahko dostať z neho pri usadzovaní vecí hneď a rýchlo pri rozhodovaní o výživnom, podpore detí a rozdelení majetku bez toho, aby ste hľadeli na 10 alebo 20 rokov súdnych sporov. Toto je miesto a čas, kde konzultácie so svojím finančným poradcom budú mať na vašu budúcnosť veľký vplyv. Môže vám pomôcť určiť dlhodobé finančné dôsledky vášho rozvodu, skôr ako bude neskoro.