β΄γυμνασίου: γεωμετρικά στερεά  [διάρκεια: 2h] __________ www.sonom.gr __________  


 
 σωστό ή λάθος;

1. μία ευθεία είναι κάθετη σε ένα επίπεδο,

όταν είναι κάθετη σε όλες τις ευθείες του επιπέδου που διέρχονται από το ίχνος της

Σωστό Λάθος


2. τετράεδρο ονομάζεται μία πυραμίδα που έχει βάση τετράπλευρο

Σωστό Λάθος


3. ο όγκος V μίας πυραμίδας βρίσκεται από τον τύπο: V=1/3(εμβαδό βάσης)·(ύψος)

Σωστό Λάθος


4. κώνος λέγεται το στερεό σχήμα που παράγεται από την περιστροφή

ενός ορθογωνίου τριγώνου γύρω από μία κάθετη πλευρά του

Σωστό Λάθος


5. το εμβαδόν της επιφάνειας μίας σφαίρας ισούται με το εμβαδόν τεσσάρων μεγίστων κύκλων της

Σωστό Λάθος


6. οι γεωγραφικές συντεταγμένες της θεσσαλονίκης είναι περίπου: 41οΝ.23οW

Σωστό Λάθος

 
Εικονίδιο ε-Μηχανής  συμπλήρωσε σωστά τα κενά...
με πεζά ελληνικά και χωρίς κενά μεταξύ των χαρακτήρων

 

7. δύο ευθείες που δε βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο και δεν έχουν κοινό σημείο λέγονται .
 

8. το παραλληλεπίπεδο έχει όγκο: λίτρα .
 

9. το πρίσμα έχει εμβαδόν παράπλευρης επιφάνειας: cm2 .
 

10. η κανονική πυραμίδα με πλευρά βάσης 2cm και απόστημα cm έχει όγκο: cm3
 

11. αν περιστρέψουμε το τρίγωνο γύρω από την ΑΓ

θα σχηματισθεί κώνος με εμβαδόν παράπλευρης επιφάνειας: cm2 .
 

12. ο κύλινδρος και ο κώνος μέσα του έχουν ακτίνα 5cm

αν η παράπλευρη επιφάνεια του κώνου έχει εμβαδόν 65π cm2 

η παράπλευρη επιφάνεια του κυλίνδρου έχει εμβαδόν: cm2 .
 

13. μία σφαίρα με εμβαδόν 144π cm2 έχει όγκο: cm3 .
 

  

Εικονίδιο Ερώτησης ε-Μηχανής  διάλεξε τη σωστή απάντηση...

 
14. αν η κανονική πυραμίδα έχει ύψος ίσο με το μισό της ακμής του κύβου, τότε:
ο όγκος του κύβου είναι 4πλάσιος του όγκου της πυραμίδας
ο όγκος του κύβου είναι 6πλάσιος του όγκου της πυραμίδας
ο όγκος του κύβου είναι 8πλάσιος του όγκου της πυραμίδας
ο όγκος του κύβου είναι 2πλάσιος του όγκου της πυραμίδας

15. ο κύβος που έχει όγκο 64cm3 έχει ολικό εμβαδόν:
48cm2
36cm2
96cm2
24cm2